Products

 

Latest Products

Valborn

 

Regnr. L7681, Wet 36 van 1947

bied uitstekende beheer teen donsskimmel op wyn– en tafeldruiwe

Benthiavalicarb,een van die aktiewe bestanddele van Valbon® WG, is translaminêr sistemies

en aktief teen verskeie spesies donsskimmelswamme, asook laatroes op aartappels. Die

uitsonderlike aktiwiteit van die molekule beteken dat die aktiewe bestanddeel teen baie lae

hoeveelhede per hektaar toegedien kan word.Mancozeb, die ander aktiewe bestanddeel van

Valbon® WG, bied voorkomende kontakwerking teen donsskimmel en verseker dat Valbon® WG

langdurige beskerming bied.

Label Tegnuus

 

 

RAPPID

Active Ingriedients:

Nitrogen (N)…………………97 g/kg

Phosphorus………………….150 g/kg

 

Label

Koring blaarmyner en Russiese koringluis

Epicure

Doublemax

FERTILIZER GROUP 2

A liquid organic calcium and

magnesium complex for correction

of deficiency symptoms of crops

as listed.

 

 

Label

Flushsol Flo

Leaflet

 

Pamflet

 

 

 

 

Removes scales,dust,dirt and unwanted residue from spray tanks and other containers.Protects pumps and valves.Reduces strainer dogging.

 

 

 

Label